gc.meepcloud.com/meepshop/c65c6a88-0576-4ad3-a152-2f8d20b8ab29/files/e9d5aa0a-a84b-4fae-a8a5-d9cf0b9cab10.png
gc.meepcloud.com/meepshop/c65c6a88-0576-4ad3-a152-2f8d20b8ab29/files/d32eb31f-c26b-4c9c-96fc-05a36acec69c.png
gc.meepcloud.com/meepshop/c65c6a88-0576-4ad3-a152-2f8d20b8ab29/files/6cdf7d17-fe4c-4e51-95d3-41adb9096ae2.png
 • 薑紅茶

  • 低溫研磨老薑粉、紅茶粉
  • 椰子花蜜糖取代黑糖
  • 真的很不甜 
  • 泡一杯不到10元
  • 銅板價 高享受
  • SGS檢測,無農毒及重金屬殘留
  薑 / 薑黃 / 牛蒡 系列任選4件85折
  NT$ 300
  數量
  薑紅茶
  薑紅茶
  薑紅茶
  薑紅茶
  薑紅茶
  薑紅茶
  薑紅茶
  Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...